WE ARE NOT YOUR AVERAGE DREAM

داستان ما بیش از ۱۹ سال است که آغاز شده و ما در حوزه طراحی لوگو، گرافیک و وب به طور حرفه ای وارد بازار تبلیغات ایران و خارج از ایران شدیم. از نیمه دوم فعالیتمان تاکنون پس از درآمیختن تجربه با دانش روز به صورت تخصصی در حوزه ابزارهای بصری بازاریابی و برند مشغول فعالیت ، حرکت هستیم. عارضه یابی ، درمان ، ایجاد شخصیت جدید برای ابزارهای بازاریابی ، برند شما تخصص ماست. ما از یک هسته مرکزی کوچک و با تجربه درونی و تیمهای تخصصی و کارشناسی خبره و جوان بیرونی تشکیل شده ایم.

با هم جرات متفاوت بودن را تجربه کنیم

BGDesignStudio

تجـربه ، دانـش و تخصـص ما :

مشــاوره و بازسازی جایگاه برند
انتخاب نام تجاری
تدوین و طراحی هویت بصری برند
طراحی لوگــو
طراحــی رابط کاربــری ( UX,UI )

رویـــای شمـــا را طراحـــی می کنیـــم