مشخصــات پــروژه:

کارفرما : شرکت دانش پژوهان ابوریحان

مشاوره و بازسازی جایگاه برند
انتخاب نام تجاری ویکیجــو
طراحی لوگو شامل نشانه تصویری و نوشتاری
تدوین دفترچه راهنمای لوگو

پروژه های دیگر اجرا شده مرتبط به این برند :
انتخاب نام تجاری
طراحی رابط کاربری سایت
طراحی بروشور

Project Info:

Year : 2018

Client : Danesh Pazhouhan Aboureyhan Co.

Expertise : Persian Encyclopedia

Address : www.WIKIJOO.com

Scope of Work :

Naming & Branding
Logo Design
Corporate Identity
Brand Guide Design