مشخصــات پــروژه:

کارفرما : شرکت کارگزاری آبان

بازنگری و عارضه یابی هویت بصری برند
طراحی مجدد و استاندارد سازی نشان تصویری و نوشتاری
طراحی اوراق اداری

پروژه های دیگر اجرا شده مرتبط به این برند :
طراحی هویت سازمانی

Project Info:

Year : 2015

Client : Aban Brokerage

Expertise : Bource Brokerage

Address : www.ABAN.net

Scope of Work :

Logo Redesign
Corporate Identity
Brand Guide Design