مشخصــات پــروژه:

کارفرما : شرکت مهندسی آلتون رای

مشاوره و عارضه یابی ابزارهای بازاریابی و تبلیغاتی و بازسازی جایگاه برند
طراحی مجدد لوگو و لوگوتایپ فارسی و انگلیسی
تدوین و طراحی هویت سازمانی برند
طراحی و استاندارد سازی بسته بندی محصولات

پروژه های دیگر اجرا شده مرتبط به این برند :
طراحی هویت سازمانی
طراحی بسته بندی

Project Info:

Year : 2013

Client : Alton Ray Co.

Expertise : Engineering

Address : www.ALTONRAY.co

Scope of Work :

Branding
Logo Redesign
Corporate Identity
Brand Guide Design
Packaging Design