مشخصــات پــروژه:

کارفرما : شرکت تولیدی داناگام

بازسازی و طراحی مجدد لوگوتایپ شرکت
طراحی لوگوتایپ تمام محصولات
طراحی اوراق اداری و هویت سازمانی
طراحی و چاپ بروشور و کاتالوگ محصولات
طراحی و بارگزاری وب سایت داناگام

پروژه های دیگر اجرا شده مرتبط به این برند :
طراحی هویت سازمانی
طراحی بسته بندی محصولات
طراحی کاتالوگ محصولات
طراحی و راه اندازی وب سایت

Project Info:

Year : 2010

Client : Danagum Company

Expertise : Water Proofing Solution

Address : www.DANAGUM.com

Scope of Work :

Branding
Logo Design
Corporate Identity
Brand Guide Design
Catalog Design
Web Design