مشخصــات پــروژه:

کارفرما : شرکت تجهیزات رسانه ای نیکراد

بازسازی جایگاه برند ، طراحی مجدد لوگو فارسی و انگلیسی
طراحی و چاپ اوراق اداری و هویت سازمانی
تدوین و طراحی دفترچه هویت سازمانی
طراحی لیبل و کارت گارانتی

پروژه های دیگر اجرا شده مرتبط به این برند :
طراحی هویت سازمانی
طراحی چاپ اوراق اداری

Project Info:

Year : 2015

Client : Nikran Company

Expertise : Digital Cinema

Address : www.NIKRADCINEMA.ir

Scope of Work :

Naming & Branding
Logo Design
Corporate Identity
Brand Guide Design