مشخصــات پــروژه:

کارفرما : شرکت تولیدی صنعتی مفتولیران

بازسازی و طراحی مجدد لوگو و لوگو تایپ
طراحی چاپ اوراق اداری و هویت سازمانی
طراحی و چاپ کاتالوگ محصولات
طراحی و اجرای ابزارهای تبلیغاتی

پروژه های دیگر اجرا شده مرتبط به این برند :
طراحی هویت سازمانی
طراحی و چاپ کاتالوگ

Project Info:

Year : 2013

Client : Maftooliran Industrial Complex

Expertise : Steel Industrial

Address : www.MAFTOOLIRAN.com

Scope of Work :

Branding
Logo Design
Corporate Identity
Brand Guide Design
Catalog Design & Print