مشخصــات پــروژه:

کارفرما : گروه صنعتی معیت

طراحی استراتژی برند و زیر برندها
طراحی لوگو و هویت بصری
طراحی اوراق اداری و هویت سازمانی
طراحی و راه اندازی وب سایت

پروژه های دیگر اجرا شده مرتبط به این برند :
طراحی هویت سازمانی
طراحی چاپ اوراق اداری
طراحی و راه اندازی وب سایت

Project Info:

Year : 2016

Client : Maeeyat Industrial Group

Expertise : Industrial

Address : www.MAEEYATGROUP.com

Scope of Work :

Branding
Logo Design
Corporate Identity
Brand Guide Design
Web Design