مشخصــات پــروژه:

کارفرما : شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه

استاندارد سازی نشان تصویری
طراحی لوگوتایپ فارسی
تایپوگرافی انگلیسی

Project Info:

Year : 2017

Client : Shahr e Atiyeh

Expertise : Investment Company

Address : www.SHAHRATIEH.com

Scope of Work :

Logo Redesign
Logo Type Design