مشخصــات پــروژه:

کارفرما : بنیاد علوی

بازسازی و طراحی مجدد لوگو
طراحی هویت سازمانی
تدوین و طراحی دفترچه راهنمای هویت سازمانی
طراحی لی ات گرافیکی وب سایت

پروژه های دیگر اجرا شده مرتبط به این برند :
طراحی هویت سازمانی
طراحی رابط کاربری سایت

Project Info:

Year : 2015

Client : Alavi Foundation

Address : www.ALAVI-BONYAD.com

Scope of Work :

Logo Redesign
Corporate Identity
Brand Guide Design