مشخصــات پــروژه:

کارفرما : شرکت کالا دشت

انتخاب نام تجاری , لوگو و لوگو تایپ محصول
طراحی بسته بندی محصولات
تدوین و طراحی هویت سازمانی برند و دفترچه هویت بصری
طراحی و چاپ بروشور محصولات

پروژه های دیگر اجرا شده مرتبط به این برند :
طراحی هویت سازمانی
طراحی بسته بندی محصولات
طراحی و چاپ بروشور

Project Info:

Year : 2014

Client : Kaladasht Company

Scope of Work :

Naming & Branding
Logo Design
Corporate Identity
Brand Guide Design
Package Design
Brochure Design