مشخصــات پــروژه:

کارفرما : هلدینگ شعاریان

انتخاب نام تجاری, طراحی لوگو و لوگوتایپ فارسی و انگلیسی
تدوین و طراحی استانداردهای سازمانی
تدوین و طراحی دفترچه هویت سازمانی برند
طراحی رابط کاربری و لی اوت گرافیکی سایت کارلیز
طراحی آیکونهای اختصاصی

پروژه های دیگر اجرا شده مرتبط به این برند :
طراحی هویت سازمانی

Project Info:

Year : 2014

Client : Shoarian Holding

Expertise : Investment & Leasing

Address : www.CARLIZ.ir

Scope of Work :

Naming & Branding
Logo Design
Corporate Identity
Brand Guide Design