ALAVI FOUNDATION

BRANDING,CI Guide & Web Design موسسه بنیــاد علــوی
موسسه بنیاد علوی

مشخصــات پــروژه:

کارفرما : موسسه بنیاد علوی

  طراحی مجدد لوگو ( بار دوم )
  طراحی اوراق اداری
  طراحی و تدوین هویت بصری برند
  طراحی قالب گرافیکی وب سایت

مجری پروژه:استودیو طراحی بهارگراف

برنامه نویسی وب:شرکت راویان نسل نو

Project Info:

Year

2015

Client

Alavi Foundation

Develope

Ravian Company , www.RAVIAN.net

Address

wwww.ALAVI-BONYAD.com

Scop of Work

ReBranding, Logo & CI Guide Design, Web Template Design
پیشنهـاد ما

پس از برگزاری جلسات متعدد جهت بررسی دلایل تغییر و نیازسنجی های لازم برای طراحی لوگوی جدید، پیشنهاد تدوین هویت سازمانی همزمان با طراحی لوگوی جدید مورد موافقت و تایید مدیران محترم بنیاد علوی و ریاست محترم بنیاد مستضعفان قرار گرفت. این پروژه از زمان شروع تا تحویل کل مستندات حدود 4 ماه به طول انجامید.

خلاصه نیاز مشتری

مؤسسه بنياد علوی برای مركزيت دادن به كليه امور خيريه و عام المنفعه تأسيس و تشكيل گردید و دارای شخصيت حقوقی است. بنیاد علوی بر اساس 4 هدف اصلی بهداشت، فرهنگ، امور اجتماعی و کمک به مستمندان بنیان نهاده شد.
درخواست اصلاح و طراحی مجدد لوگوی بنیاد علوی در اردیبهشت ماه سال 1394 آغازی شد برای خلق نشان تصویری جدید بنیاد علوی.

کانسـپت لوگـو، خلـق ایـده و مسیـر تولد نشانـه تصویـری :

1. نوشتار علوی در بطن لوگو مستتر می باشد که بطور همزمان می توان از آن به عنوان نشان تصویری و نشان نوشتاری استفاده کرد و این از نقاط قوت لوگو می باشد.
2. چهار حلقه استفاده شده در لوگو نشان از 4 هدف اصلی قید شده در اساسنامه بنیاد علوی دارد که اتصال آنها ساختار یکپارچه علوی را رقم می زند.
3. موجودیت حلقه های 4 گانه از ساختار برگ نشات گرفته اند که در نشانه های تصویری جهانی نماد بهداشت و سلامت، رشد و نمو و سایبان است.
4. در نسخه ای از لوگو که دارای حلقه پیرامونی است،حلقه در برگیرنده به معنای اتحاد، حمایت، پیوستگی و تکامل است.
5. علاوه بر موارد فوق مزایای دیگر لوگو به شرح زیر است:
   الف- وضوح در ابعاد مختلف .
   ب- سادگی ساختار که از ارکان اصلی طراحی لوگو می باشد.
   ج- ساختار قرینه منظم که از نظر هندسی به راحتی در ذهن می ماند.
   د- در لوگو نماد انسان شامل ارکان اصلی سر ، بدن و دست و پا به راحتی قابل وضوح است. که ساختار حروف “ع” و “و” بیانگر انسانی با دست های حمایتگر است.

: ساختـار و تناسبـات لوگـو و لوگـوتایپ فارسـی ( استانـدارد )
: رنگ بنـدی و کدهای استانـدارد رنگ سازمانی لوگـو

رنگ سازمانی بنیاد علوی از خانواده رنگ سازمانی فعلی بنیاد یعنی سبز معین شده است که علاوه بر بیان هویت و اهداف بنیاد علوی نشانگر ارتباط آن به
هویت سازمان مادر یعنی بنیاد مستضعفان می باشد. رنگ دوم معین شده رنگ نوک مدادی می باشد که در کنار رنگ سبز گرمای متناسبی را ایجاد و دارای وزن و
متانت ویژه ای بوده و از نظر بصری نیز تناسب زیبایی را ایجاد میکند.

: فونـت سازمانـی لوگـو

فونت سازمانی بنیاد علوی تایپفیس خانواده نازنین می باشد که همزمان دارای استایلی مدرن و کلاسیک بوده و یکی از ساده ترین و زیباترین فونتهای فارسی
با قواعد و طراحی استاندارد می باشد و معمولا تمامی اقشار جامعه ارتباط مناسبی را با این تایپفیس برقرار مینمایند.

: اوراق اداری و هویـت سازمانـی

سربرگ سازمانی بنیاد علوی دارای دو رو می باشد که نمای روی آن جهت مکاتبات و ارتباطات سازمانی و درون سازمانی به کار گرفته میشود و سمت پشت
سربرگ برای اهداف برندینگ و تبلیغاتی سازمان کاربرد دارد .

: تدویـن و طراحـی کتابچـه راهنمـای هویـت سازمانـی
هویت سازمانی اصالت یک سازمان است که آن را از رقبای تجاری خود متمایز کرده و تصویر سازمانی شما را در ذهن مشتریان نهادینه میکند.هویت سازمانی به
معنای محدود کردن خلاقیت و اصالت نیست، بلکه اصول مندرج در آن آمیزه ای است از رنگ، نظم و مفاهیم عمیق تشخص سازمان.

: طراحـی تم گرافیکـی صفحـات وب سایـت بنیـاد علـوی


TOP